מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שושנה בן דוד

שושנה בן דוד לבית ברוזה למדה בגמנסיה בירושלים וניצלה מהטבח במוצא. היתה פעילה בהגנה. במחתרת עברה קורס מפקדים, עזרה ראשונה ומיטווחים. בעת פעילותה במחתרת הכירה את שלמה בן דוד שעתיד להיות בעלה.
לאחר חתונתם לקח שלמה את שושנה לנתניה לירח דבש ואז החליטו להקים את ביתם במקום. בן דוד העביר את מפעל המרצפות שלו מירושלים לנתניה, וכאן המשיך בפעילותו בהגנה.
שושנה אירגנה את פעילות הנשים במחתרת והיתה המפקדת והמדריכה שלהם.
שושנה היתה ממקימי מגן דוד אדום בנתניה ומדריכת הג"א בבתי הספר.
בארכיון העיר נתניה מצויה קלטת קול: ג, 2 סימול 50.