מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אידה אביטוב

אידה אביטוב, המכונה "רביצן" (הרבנית) של ההסתדרות, ואילו העולים החדשים קראו לה "אמא שלנו", זכתה לעיטור "יקיר נתניה" בשל פעילויותיה במישורים רבים בנתניה.
אין כמעט מוסד בנתניה נמצאה עקבותיה של אידה. ראשית דרכה הציבורית בנתניה, בסוף שנות השלושים, היתה בויצ"ו, שעל מייסדיה היא נמנית.בשנת 1941 היא עברה למועצת הפועלים ופעלה ב"ארגון אמהות עובדות" וכנציגת ההסתדרות - בלשכת העבודה, בה עמדה בלהט על משמר העזרה לפועלת ולאישה העובדת.
לשכת העבודה היתה באותם ימים של לפני קום המדינה ה"לב" של כל עיר ומושבה. מציאת "יום עבודה" קבעה את קליטתו או אי קליטתו של עולה חדש ושל פועל שבא לשיכון בעיר. אידה היתה ה"אמא של העולים המעפילים" שביקשו להיקלט בעיר היהלומים והתעשייה המתפתחת ושל הפועלות אותם ליוותה מרגע פנייתם ללשכה עד לבואם אל הפרדס או למפעל.
אידה היתה בין מייסדי "הוועד למען החייל" עוד בתקופת הבריגדה. בין מייסדי בתי החינוך של זרם העובדים ומפעילות חוג התנ"ך שעל יד מועצת הפועלים.