מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

נחמן שיפוני

עלה ארצה בשנת 1924 עם אחיו לכפר קרני חיטין. לאחר נטישת הכפר ב-1931 עברו להרצליה ומשם לנתניה. עם בואו הצטרף לשירות ב"נוטרים". ב-1937 עם הפילוג הגנה-אצ"ל הצטרף לאצ"ל ועסק בפעולות שונות. במקביל עבד בעיריית נתניה כמזכיר בתי ספר.