מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אליעזר שיפוני

משפחת שיפוני ממיסדי כפר חיטים ב-1924. לאחר מאורעות תרפ"ט ונטישת כפר חיטים המשפחה התפזרה בארץ. אליעזר הגיע לנתניה בשנת 1931 לאחר נדודים כפועל חקלאי בארץ. כאן, הצטרף עם אחיו שמעון לקבוצת ביתר"ים שעתידה היתה להקים את המושב "רמת טיומקין". בתחילה ישבו בנתניה וב-1933 עלו על אדמתם. בערך בתקופה זו, הגיעו לנתניה ההורים ושאר בני המשפחה והתיישבו בה. שם בד בבד עם הניסיונות לפיתוח משק חקלאי והעבודה כשכיר במושבה נתניה, היה פעיל במחתרת האצ"ל ועסק בפעולות שונות.