מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מרים רמשון

עלו לישראל עם עוד קבוצה של 6 בית"רים ומפני שלא נכנסו להסתדרות סבלו חרפת רעב. הם הקימו את מחנם בהרי גרינטל "הרחוקים" וחיו חיי ניתוק כמו הבדואים שבסביבה. בשל חוסר תעסוקה נאלצו לנדוד לחיפה, שם הקימו את יסודותיו של ביה"ס "כדורי", ובשנים 1932-1933 חזרו לנתניה. מר רמשון פעל להעלאת עולים בית"רים לנתניה, עזר בעצה ובכסף בקליטתם. היה ממקימי המוסד הכספי להלוואות, כיום - קופת העובד הלאומי ואף ניהל את הבנק.