מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מרדכי מייברג

יליד הארץ, צפת 1913. בן למשפחה דתית אמידה.
בפרעות 1929, היה פעיל בהגנת הרובע היהודי. לאחר מכן, הוזהר לבל יסתובב בצפת ולכן נסע לזיכרון יעקב לעבודת הבציר. שם, הכיר את אברהם מנוחין ז"ל, מראשוני המתיישבים בנתניה, מאוחר יותר - גיסו, שמשך אותו להיות בין ראשוני הפועלים בנתניה.
באוגוסט 1930, הגיע לנתניה. עבודותיו הראשונות היו אצל משה שקד בהשקאת בלוקים ובעבודות הפרדס. אז, התחבר לגיסו ופתחו את המאפיה הראשונה בכפר נתניה (היום בכיכר המייסדים) ולאחר שנפתחו עוד מספר מאפיות, פעל לתיאום ביניהן עד שבאמצע שנות ה-40 הקימו את המאפייה הקואופרטיבית המשותפת "מאן דגן".
את פעילותו הציבורית החל בארגון הפועלים להסתדרות הכללית ולחברות בקופת חולים הכללית. פעילותו התרחבה ב-1939 עם הקמת גן מעון ובית-ספר של זרם העובדים שם עשה למען הכרת העיריה בהשתתפות בשכר הלימוד וקבלת המגרש עליו עומד היום בית-ספר "בארי".
פעל להקמת רשת הצרכניות הקואופרטיביות בעיר, בהבאת בנק הפועלים לפעילות במושבה ופעל גם בארגון מגן דוד אדום, והיה יו"ר האגודה בנתניה במשך כ-15 שנה.
באמצע שנות ה-40, נבחר למועצת המושבה מטעם מפא"י והיה חבר מועצת העירייה הראשונה וחבר בועדות שונות.
את כל פעילותו הציבורית עשה בהתנדבות מלאה ובצד אלו עבד לפרנסתו בחברת פרי-אור מהדרין עד יציאתו לפנסיה ב-1979.
קבל את התואר יקיר עיר יחד עם ראשוני מתיישבי נתניה ב-1975.
השאיר אישה יהודית, בנים, בנות ונכדים.