מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

לאה מזרחי

ילידת טבריה, הגיעה לנתניה בעקבות בעלה ציון ז"ל.
בשנות ה-50 לאה התקבלה כעובדת עירייה, נודעה כ"טבחית" של בית ספר "שורשים". ועסקה במתן בסתר לילדי בית הספר. שאפשרויות לאכול בו לא תמיד היו להם. זאת בצד טיפוח בני משפחתה וטיפול בבעלה החולה.
גם כשהיא למודת סבל , לאחר ששכלה את בנה , המשיכה במנהגה וביתה ידוע היה כבית פתוח, מכניס אורחים ונזקקים,
בני הזוג מזרחי השאירו אחריהם ילדחם היושבים על חלקתם בשכונת בן-ציון, נכדים ונינים.
בשנת 1975 קיבלה את אות יקירת נתניה.