מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חיים מגורי כהן

יליד 1912 תימן עלה לארץ כילד ללא הוריו לזיכרון יעקב, לאחר עליית ההורים נדד אתם בארץ. לבסוף, התיישבו בתל-אביב. בגיל הנעורים, הצטרף לבית"ר.
לנתניה הגיע ב-1934 עם פלוגת בית"ר לסיוע בהקמת הכפר רמת טיומקין. לאור הכרות מהעבר עם חלק מראשוני נתניה נשאר כאן ונמנה על ראשוני הכפר. עם הפילוג בהגנה ב' הצטרף כמו מרבית חברי בית"ר לאצ"ל.
בצד פעילותו החקלאית ובאצ"ל הפך להיות דוברם של יוצאי תימן במושבה. כבן העדה הכיר את מנהגיהם וכחניך הארץ ידע לייצגם במוסדות השונים של המושבה. מאוחר יותר, נבחר כנציגם במועצת המושבה.
עם קום המדינה, הצטרף למפלגת חרות ונבחר מטעמה לכהן בכנסת ישראל. כיהן כחבר במספר כנסות היה פעיל במיוחד בועדת הכנסת. פרש משהחליט שיש לפנות את השורות לצעירים. אז, החל בפעילותו במסגרת המועצה הדתית ובמסגרת הועדה למנוי מנכ"לים.
כשבנו הרקדן וכלתו נהרגו בתאונת דרכים החליט להקדיש את חייו לילדים באזורי פיתוח. הקים את אחכ"מ מוסד לילדים קשיי למידה בנתיבות על-שם אמנון וחנה כהן מגורי, פרש מניהול המוסד עקב מחלת אשתו וחזר לנתניה.
זכה לקבל תואר יקיר העיר עם ראשוני נתניה בשנת 1976.
השאיר אחריו ילדים ונכדים.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.