מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

כוכבה זן

הגיעה עם בעלה אליהו זנדברג בשנת 1929 לנתניה. הוא היה מזכיר הועד ועזר בריפוי, בהשמדת יתושים ויבוש הביצות באזור ואדי פליק. בביתם הונח היסוד לליגה למלחמה בשחפת.