מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אברהם הורנשטיין