מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שמעון גנדלמן

נולד ברוקיטנה - עיירה במחוז ווהלין שבפולניה, ליד הגבול הרוסי. שרשיו בבית מסורתי, הוריה, בתיה ויצחק, גדלו 3 ילדים בצניעות אך לא חסכו בחינוכם היהודי. כילד נמשך לכדורגל ולנגינה, את הכינור קנו לו הוריו את הכדורגל הכין בעצמו מסמרטוטים. משבגר עלה לארץ עם עליית הנוער והצטרף לקיבות יגור שם עבד בסלילת כבישים.
לנתניה הגיע בשנות ה-30, רכוב על חמור עבד ושמר בפרדסי ליפשיץ. בנתניה הכיר את יהודית לבית סקיבין, בת לראשוני ובוני כפר - סבא. חלקת האדמה הראשונה שלו היתה ברח' הרב קוק, לימים החליף אותה עם אליהו זנדברג בחלקה ברח' ברקת דהיום שהיתה מרוחקת במעט מהאדמה הבוצית.
איש עמל כפיים היה, צנוע ונעים הליכות. כל ימין עבד לפרנסת המשפחה. אדם רגיש שלא מימש את כשרונותיו. אהב הומור ובכל מפגש משפחתי נישא קולו ברמה ושירתו נבעה מעמקי הלב.
התנדב רבות למען הקהילה, היה נוטר ומאוחר יותר היה מראשוני המשמר האזרחי. פעל גם במסגרת המועצה למניעת תאונות - נושא הקרוב לליבו, על כך קיבל אות "אביר הדרכים". היה פעיל גם בעמדה ציבורית של מס הכנסה ובבית הכנסת הגדול "שונה הלכות". קבל את עיטור יקיר העיר לשנת 1976.