מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יחיאל גולדנברג