מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חיה גולדנברג

מאנשי החריש הראשון, ממסחה היא כפר תבור. ביתם היה אחד מעשרת הבתים הראשונים. שנות חייה הראשונות בנתניה עברו עליה במאבקים וקשיים של חיי יום יום ללא מים זורמים, חשמיל, כבישים ומנותקים מהעולם הרחב. כל זה מלווה בעבודה קשה במשק הבית ובמשק החקלאי - הפרדס.
שלושת ילדיה צמחו וגדלו יחד עם התפתחות מוסדות החינוך הראשונים בעיר - גן סולד ובית ספר ביאליק.