מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

צפורה ברונשטיין

צפורה היתה המורה הראשונה בנתניה בבית ספר הראשון שהפך אח"כ לבי"ס "ביאליק". התחילה ללמד בשנה ראשונה עם 28 ילדים ועד סוף השנה היו 70 ילדים. משנת 1938 היתה חברת המועצה המקומית בנתניה, לפני שהפכה לעיריה. גב' ברונשטיין היתה אחראית על תיק החינוך, בזמנו, יושבת ראש ויצ"ו. היתה פעילה וועד ההורים המרכזי ובוועדי הורים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים. ממייסדות לשכת הסעד וטיפת חלב.