מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ישראל בלשניקוב

בן המושבה משמר הירדן (נכבשה ע"י הסורים במלחמת השחרור. בילדותו סבל קשות ממחלת הקדחת, שעשתה שמות בבני המושבה הזעירה. בן אמצעי למשפחה בת 3 בנים, לא יכול היה לקבל נחלה מפיקא, היות ןאחיו הבכור כבר קיבל. עקב מחלת הקדחת הקשה בה חלה היתה חשובה הרחקתו מביצות החולה.
היה חבר בתנועת "בני בנימין" והשתתף בועידתם ב-1926 בזכרון יעקב, בה הוחלט על חיפוש אדמות להתיישבות ובעקבותיה נקנו אדמות נתניה.
לנתניה הגיע ב-1930 כשרכש חלקה בנתניה ב'. עקב היותו רווק לא קיבל מיד מגרש למגורים. את ביתו בנה מאוחר יותר, עם שבעת הבתים (היום רחוב בן יהודה). בהיותו בעל פרדות התפרנס בעיקר מעבודות בה"נוטע" בצד פיתוח משקו, מאוחר יותר נישא לחנה. (אחותו של משה שקד ז"ל).
עם פירוק הנוטע, הפך לעובד בכיר במחלקת הגנים של העירייה ועבד בה עד פרישתו לגימלאות.
היה פעיל ב"הגנה" וב"העפלה". הפרדס מאחורי ביתם שהיה בקצה המושבה, שמש כסליק.
לאחר מלחמת השחרור וחזרתם של השבויים מסןריה לטארץ, הצטרפה לנתניה משפחתו, הוריו ואחיו.