מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

לוי בורט

יליד בלטה שבאוקראינה עלה לארץ בשנת 1922. כחלוץ עבד בעבודות שונות - לא חקלאיות - פועל בניין, פועל בחברת החשמל וכו'....
בעת הקמת קו המתח הגבוה מתחנת הכוח נהריים לת"א, הגיע לכפר תבור היא מסחה, שם הכיר את אשתו טובה, בת למשפחת גורקי.
למרות התנגדות ההורים לפועל - חסר הקרקע והשורשים נישא הזוג הצעיר וזאת לאחר שלוי התפטר, קודם לכן, מעבודתו בחברת חשמל, עקב חששו שבת זוגו תיתפס ע"י מישהו אחר.
בתחילה עבד כשומר שדות בכפר תבור אך לאחר ששני גיסיו לעתיד, מראשוני נתניה, הביאו מ"טוב הארץ" לכפר תבור סייע ב-1930 האיכר גורקיי לחתנו לקנות חלקת אדמה בנתניה ב'.
אולם לוי בורט לא היה מעולם חקלאי. בנתניה רכש משאית דו-תכליתית, להובלת ציוד ושתילים ולהסעת תושבים מהכפר הקטן והמבודד למרכזים הגדולים.
מאוחר יותר קנה מונית והחל להסיע נוסעים בקו נתניה - תל אביב (לאחר פתיחת כביש נתניה - בית ליד). היה פעיל בפעילויות ה"הגנה".