מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

רחל רכטר (פישלזון)

ילידת הארץ, 1927. לנתניה הגיעה עם הוריה מראשוני הישוב ב-1930 ומאז לא עזבה את העיר.
הייתה מדריכה ב"מכבי צעיר", במד"א וב"הגנה". עבדה כמורה לריתמיקה בגני ילדים.
מאז יציאתה לגמלאות מלמדת בהתנדבות ריקודי עם במספר מועדוני גמלאים של העירייה.
פעילה בויצ"ו, מתרימה ב"אגודה למלחמה בסרטן" ו"אילן" וחברה באירגון ויצ"ו.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' רכטר רחל את התואר "יקירת העיר נתניה".