מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

איידה מילר

ילידי שנות ה-20.
במלחמת העולם השנייה שמש יוסף רב צבאי בצבא ארצות הברית וסייע במבצעי ההצלה של יהדות אירופה. הזוג מילר עלו ארצה בשנת 1981 ומאז פעילים למען העדה האתיופית. סיועו לכ-70 בוגרי תיכון יהודים מאתיופיה.
משנת 1984 ימי "מבצע משה" הם נרתמו למען העולים "כשהסטודנטים" שלהם משמשים להם כמתורגמנים.
ב-1985 עברו להתגורר בנתניה כאן נרתמו לעבודה במרכז קליטה בסיוע יום יומי והדרכה לעולים.
משפחת מילר אף עשתה למען הרגשת הכבוד של הצעירים הן על-ידי סיוע בלימודים ולימודים גבוהים והן על-ידי פיתוח ענף ספורט הבייסבול.
הזוג מילר פעילים גם בקרב הילדים האתיופים ב"הדסים" תוך שיתוף פעולה עם המוסד. ב-1990 עם תחילת "מבצע שלמה" עסקו בהדרכת משפחות ב"בית גולדמינץ" וב"בית פלדמן" החלו בפיתוח פעילות ממוסדת יותר שהמשכה בארגון "הקרן לאנשים שנשכחו (FPF)". קרן שמטרתה סיוע לעולי אתיופיה במצוקה. הקרן פועלת בתיאום עם מוסדות הרווחה העירונית. מר מילר אף הוציא ב-1988 ספר אודות יהדות אתיופיה. ביתם של המילרים הפך לביתם השני של הסטודנטים ולמועדון חברתי לבית לחגים.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למילר יוסף ואיידה את התואר "יקירי העיר נתניה".