מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אליעזר לרנר

יליד 1931, פולין.
עלה ארצה כילד לנתניה בעליית סיטקוב 1935 (צידקובינרים) ממזרח אירופה.
התנדב לאצ"ל. לאחר שירותו הצבאי שימש כמורה לגדנ"ע בבי"ס טשרניחובסקי והקנה לתלמידיו הרבים את אהבת הלאום, הארץ וחשיבות השרות הצבאי.
עם אשתו ז"ל היה ממקימי מועדון "אנוש" בעיר, אירגן פעילויות שונות כגון הרצאות, טיולים וחוגים.
כיום ממשיך להתנדב בסיוע לקשישים בודדים.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר לרנר אליעזר את התואר "יקיר העיר נתניה".