מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק דאון (דואני)

יליד 1934 טריפולי-לוב.
לאחר מלחמת העולם השניה היה חבר בתנועת נוער ציונית ובמסגרת עלית הנוער - תנועת "בני עקיבא" עלה ארצה ב-1949.
התגייס לצה"ל ב-1952 והמשיך בשרות קבע. מילא שורת תפקידים רבים עד לשחרורו ב-1979 בדרגת סגן אלוף. מ-1991 יו"ר סניף "צוות" בנתניה פועל התנדבות וחבר בועדה הארצית לענייני הפרט, במסגרת זו מסייע בפתרון בעיות גמלאי צה"ל, תורם לקידום נושאים חברתיים ותרבותיים של חברי הסניף ומשפחותיהם. פעיל בקידום ההתנדבות בקהילה.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר דאון יצחק את התואר "יקיר העיר נתניה".