מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

גבריאל ג'רבי

יליד 1922 טריפולי - לוב. מבית יהודי מסורתי.
לאחר מלחמת העולם השנייה שימש כשוטר ועסק בהגנה על הרובע היהודי בטריפולי, גם בעת הפרעות תוך סיכון מקום עבודתו.
בעקבות הפרעות עזר בארגון ההגנה היהודית ברובע שהוכיחה את עצמה בפרעות שבועות 1948.
ב-1949 סייע לעלית יהודי טריפולי על ידי כך שהבריח לנמל יהודים בלתי לגאליים, על כך זכה להוקרה מיו"ר ההסתדרות הציונית. לכן עלה ארצה רק בשנת 1951.
כאן התגייס למשטרה ושרת כ-30 שנה. על פעולותיו במשטרה זכה לתעודות הוקרה.
לאחר יציאתו לגמלאות עבד בלניאדו וגם במסגרת זו סייע לציבור.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר ג'רבי גבריאל את התואר "יקיר העיר נתניה".