מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

פרידה איצקוביץ'

ילידת 1934, פולין. עלתה ארצה ב-1935 לנתניה מאז לא עזבה את העיר, כאן הקימה את משפחתה ואת ביתה.
מ-1946 מתנדבת פעילה בחלוקת מזון לנצרכים ופליטים.
כ-40 שנה מתנדבת באגודה למלחמה בסרטן, במיסגרת זו מילאה מגוון תפקידים, אסוף כספים, עבודה בבזארים, אחראית אירועים ובעיקר טיפול אישי וליווי של משפחות חולי סרטן.
פעילה גם באקי"ם - אסוף תרומות. חברת הנהלה פעילה ומתנדבת באילן.
התנדבה במיח"א (עד סגירת הסניף) בטיפול אישי בילד חרש מעולי אתיופיה.
על התנדבותה ותרומתה לקהילה קבלה את אות המתנדב העירוני בשנת 1998.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' איצקוביץ' פרידה את התואר "יקירת העיר נתניה".