מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יעקב קסלר

נולד בשנת 1912 באוסטריה.
היה חבר בתנועת הנוער הציונית "תכלת לבן".
בשנת 1934 עלה לארץ כעולה בלתי ליגאלי.
בשנת 1935 התיישב בנתניה.
היה חבר בהגנה.
שרת בצבא במלחמת השחרור ובמלחמת סיני.
עבד בחברת חשמל 33 שנים עד יציאתו לגמלאות.
היה מורה בביה"ס אורט-נתניה ומבואות-ים.