מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אברהם נצר

נולד בשנת 1920.
בשנת 1936 עלה לארץ.
בשנת 1949 עבר להתגורר בנתניה.
היה פעיל בהגנה, בנוטרים וגויס לצבא הבריטי.
בשנת 1949 התגייס לקבע ולחם במלחמות ישראל.
התנדב לפעילויות רבות במסגרת "אקי"ם", קופ"ח כללית, המשמר האזרחי, המועצה הלאומית למניעת תאונות וב"צוות"-ארגון גמלאי צה"ל.
זכה בעיטור לוחמי המדינה.