מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ישראל מונדז'ק

נולד בשנת 1923 בפולין.
בשנת 1947 עלה לארץ והתיישב בנתניה.
היה חבר בהגנה ופעל בעליה ב'.
לחם במלחמת ישראל.
עבד בעיריה מעל 30 שנה.
פעל בהתנדבות בשירותי החינוך ובטיפול בקשישים.
ממשיך עד היום בעזרה בקליטת העליה.