מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

הרבנית אסתר לוין

נולדה בשנת 1914 ברוסיה.
עלה לארץ בעליה השלישית.
הוריה נמנו עם מייסדי המושבה בלפוריה.
בשנת תש"ג התיישבה בנתניה וזאת עקב התמנותו של בעלה לרב העיר.
שימשה לעזר למתיישבי מחנה מעבר גן-ברכה ושיכון ותיקים.
עסקה בשיקום משפחות הרוסות ובהשכנת שלום בית.
ייסדה את חברת ביקור-חולים לנשים ומפעל קמחא דפסחא שליד בית הרב.
נושאת בחלק ניכר מעולן של מוסדות ישיבת תפארת נתניה, מרכז בית הרב ומפעל אורייתא להנצחת זכר בעלה הרב זצ"ל.