מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יעקב הייזנר

נולד בשנת 1912 ברומניה.
בשנת 1948 עלה לארץ והתיישב בנתניה.
פעל רבות כמתנדב וזכה במגן שר העבודה כמתנדב מצטיין.
מקיים קרן לגמילות חסדים לנזקקים.