מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מרדכי בן-נפתלי

נולד בשנת 1911 בפולין.
בשנת 1932 עלה לארץ במסגרת עליה ב' והתיישב בנתניה.
חבר ההגנה ופלוגות הפו"ש במסגרת "משטרת הישובים העבריים".
לחם במלחמת השיחרור בחטיבת אלכסנדרוני.
פתח וניהל את סניף קופ"ח "גבע-רמת אפריים".
ניהל את המרפאה המחוזית של קופ"ח.
היה בין המייסדים של "ארגון מנהלים ומדריכים" בענף היהלומים.
ריכז את סניף ה"חברה להגנת הטבע".
התנדב למשמר האזרחי.
עם הפרישה לגמלאות הקים וריכז חוג של "תנועת הצמחונים והטבעונים".