מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

גדעון שיפוני

מעשה אבות סימן לבנים. גדעון, בנו של אליעזר שיפוני ז"ל, יקיר העיר, פועל למען התיירות בעיר ולהנחלת המורשת היהודית-ישראלית.
נולד בנתניה בשנת 1932. בן למשפחה מראשוני העיר. אביו, אליעזר שיפוני ז"ל, קיבל בעבר את עיטור "יקיר העיר" על פועלו בבניית העיר ובקליטת מעפילים.
במלחמת יום-כיפור קיבל את צל"ש הרמטכ"ל על מעשה גבורה.
משנכנס ל"מעורבות ממוסדת" בחיי העיר, היה לחבר במועצת העיר ה-8 של נתניה והאחראי על פיתוח התיירות וטיפוח חוף הים.
לאורך השנים תורם מזמנו לפעילות התנדבותית למען התיירות בעיר, ומדי שנה מביא לנתניה תיירים במסגרת ארגוני המתנדבים "הדסה" ו"בני ברית".
בתקופת שהייתם בעיר מופעלים, תיירים אלה, כמתנדבים למען החברה הישראלית בכלל, והנתנייתים בפרט, ונוכחותם בבסיסי צה"ל, בבתי חולים ובמוסדות חינוך בעיר זוכה באהדה רבה. משתדל לשמור עם תיירים ציוניים אלה על קשר אישי ומלווה את שהותם בנתניה ברוחב לב ובאהבה.
בנוסף, עוסק בפעילות התנדבותית רבה למען בית החולים "לניאדו" ולמען הקהילה בעיר. חלק ממעשיו גלויים וחלקם מתן-בסתר.
במסגרת פעילותו החינוכית-ציונית, עוסק בהנחלת המורשת היהודית-ישראלית לבני-נוער ולמבוגרים, באמצעות פעילויות חינוך, הסברה, הרצאות ואירגון טיולים.