מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק קריצלר

יו"ר הועדה החקלאית שעל יד עיריית נתניה, המשתית את פעילותו על טוהר המידות והנאמנות לציבור.


נולד בוינה ב-1922 וקיבל חינוך יהודי-ציוני.
לישראל עלה ב-1912 היישר לבנימינה, שם כרך את חייו עם חיי החקלאות בארץ ישראל, במיוחד בענף הפרדסנות, ומשך שנים ניהל את המשק החקלאי של המשפחה.
ב-1940 הגיע לנתניה ונטל על עצמו להמשיך את עשייתם של ראשוני העיר, בעיבוד הפרדסים, שהיוו פרנסה עיקרית לאוכלוסיית המקום בראשית דרכה.
ב-1939 התגייס ל"הגנה" ושרת באזור. עם הקמת המדינה גוייס לצה"ל ושרת בחטיבת "אלכסנדרוני".
עם הקמת מל"ח היה פעיל בחיזוקו במרחב וקיבל תעודת הוקרה על פועלו.
קרוב ל-35 שנים מתפקד כיו"ר הועדה החקלאית שעל-יד עיריית נתניה.
באמצעות הועדה הוא שומר על הקשר בין חקלאי המקום לבין העשייה המשרדית - האזורית והארצית. כן מייצג את האיכרים הפרטיים במוסדות נוספים, ונושא בעול תפקידים, ביניהם; יו"ר המוסד לביקורת של "התאחדות האיכרים" ושל אגודת "פרדס בע"מ", ואחראי על ביצוע החלטות, כאשר שמו הולך לפניו כל השנים כאדם המשתית את עשייתו על תכונות היסוד, טוהר המידות ונאמנות לציבור.
דיווחים השנתיים מצליחים למנוע, בטווח של שנים, אי-סדרים באגודות ובמוסדות השונים ולשמור על אמינותם ברבים.
בני משפחתו מעורים בחיי העיר מאז היווסדה.