מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

צפרירה פיקר

מתרימה בעקביות ובלהט, ליצירת משאבים כספיים, לאגודות שונות. ביושר, בהגינות וברגישות, לטובת הכלל ומצוקת היחיד.


נולדה בשנת 1928 במעין חרוד. לנתניה הגיעה ב-1947 עם נישואיה למרדכי, איש ההגנה, ומראשוני שיכון ותיקים.
כמי שחונכה, לדבריה, על ברכי ההתנדבות והעזרה לזולת, מוכרת צפרירה בנתניה כאשה המוכרת כרטיסי הגרלה ל"ועד למען החייל", בכל מזג אויר, ובלהט שאין שני לו.
צפרירה מתרימה בלתי נילאת במשך שנים לארגון זה, גם בימים בהם היא משתתפת בצעדות בחו"ל, ולארץ היא תמיד חוזרת עם קופה מלאה.
מתרימה בעיקביות ובנחישות ליצירת משאבים כספיים ל"אגודה למלחמה בסרטן", "אקי"ם", "אל-סם", "אנו"ש" ולמוסדות וגופים נוספים. תמיד, ברגישות בלתי רגילה. כל פעילותה מודרכת ע"י עקרונות של יושר, הגינות וטובת הכלל, תוך מחשבה על הקלת סיבלו ומכאובו של היחיד.
היתה חברה בועד השיכון, פעילה ב"נעמ"ת", ב"מגן דוד אדום", ב"מכון הפיזיותרפי" בעבודה משרדית, בקופ"ח הכללית, ובכל מערכת בחירות התייצבה לעזור בכל מאודה להסתדרות ולחברי תנועת העבודה.
בשנת 1991 קיבלה את אות "יקיר ההסתדרות".
במהלך שנות התנדבותה ומעורבותה בהבעת דיעה בתחומים מגוונים בחיי העיר ובהתנדבות בעלת עוצמה אינדוידואליסטית, הפכה צפרירה להיות לאחד מסמליה המובהקים של העיר נתניה.