מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יוסף כרוסט

נולד בפולין בשנת 1908. במשך תקופה קצרה קיבל חינוך מסורתי, ולאחר-מכן למד בבית ספר תיכון ממשלתי פולני.
בשנת 1929 הצטרף לבית"ר והיה מהראשונים שנענו לקריאתו של זאב ז'בוטינסקי.
במקביל ללימודיו באוניברסיטת וארשה, היה פעיל בהנהגה העולמית של בית"ר, ניהל בית-ספר למדריכים, היה מפקד בית"ר בגליציה המזרחית והמערבית והשתתף בעתונות של תנועת ז'בוטינסקי בשפות: עברית, אידיש ופולנית.
בשנת 1941 הגיע עם אשתו ושתי בנותיו לישראל ומשנת 1942 חי בנתניה.
היה פעיל באצ"ל ואף נשלח מטעמו לצרפת, שם עמד בראש משרד ההנהגה העולמית של בית"ר ופעל בקרב שארית הפליטה.
עבד בעתון "המשקיף" ולאחר מכן בעתון "חרות" בו עבד עד יומו האחרון של העתון. בשנת 1964 נשלח לדרום-אמריקה כשליח תנועת ה"חרות". היה חבר מערכת "מעריב" במשך 16 שנה ותירגם עשרות ספרים משפות שונות לעברית.
כיום משתתף בעבודת "מכון ז'בוטנסקי" ועורך של הרבעון ה"אומה".
ערך את הספר אודות הרופא הראשון דר' בקמן.