מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שמעון אפרתי

נולד במרוקו ב-1922 ולמד משפטיםבבית-הספר הגבוה למשפטים ברבט.
לאחר מכן כיהן כמזכיר וכסגן נשיא קהילת ספרו ונשיא "כל ישראל חברים".
לפני שעלה ארצה בשנת 1956 עבד כמפקח במשרד האוצר המרוקאי.
בארץ עבד במס-הכנסה ולאחר שהשלים את לימודיו כרואה חשבון, שימש כחשב ראשי בבנק "אוניקו" וכמנהל חברות בת של הבנק.
במסגרת פעילותו הציבורית מכהן כחבר ועד הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן, יו"ר ועדת הביקורת הארצית של "אנוש" וכרואה חשבון, בהתנדבות, של מוסדות ציבור וצדקה.
בעל משרד פרטי לראיית חשבון בצוותא עם בניו.