מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ישעיהו ברנט

נולד בטרנסילוניה בשנת 1922. בתקופת השואה הוגלה עם משפחתו לאושוויץ ומשם למחנות ריכוז אחרים.
לאחר שחרורו עלה ארצה, למד שנה בישיבת פוניבז' בבני-ברק ובשנת 1947 התיישב בנתניה.
בנתניה עסק בחינוך התורני ועזר בהקמת המוסדות לחינוך תורני בעיר בשליחותם וברכתם של גדולי ישראל מרן ה"חזון איש" זצ"ל מרן הסטייפלער זצ"ל ויבדל לחיים ארוכים מרן הרב א.מ. שך שליט"א.
לפרנסתו עבד בענף היהלומים ואף כיהן כנשיא קלוב היהלומים ברמת-גן.