מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שמואל דרך

נולד בשנת 1919 בהונגריה להורים חרדיים.
בשנת 1939 עלה ארצה בעליית "אף על פי".
למד כשנה בישיבה בירושלים ואח"כ למד בתל-אביב, במקביל לחברותו באצ"ל.
עבר לנתניה בשנת 1951 והחל עבודתו בעיריה במחלקת הנכסים והגזברות.
סיים עבודתו בעיריה בשנת 1978 כגזבר העיריה.
נבחר למועצת העיריה בשנת 1978 מטעם אגודת ישראל, וכיהן שתי קדנציות כממונה על האגף לשרותים חברתיים.
נמנה על צוות עובדי בית חולים לניאדו.