מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

בנימין כוכבי

נולד בשנת 1916 בצ'כוסלובקיה.
עלה ארצה בשנת 1939 והתיישב בנתניה בזמן שעבד בתל-אביב.
התגייס להגנה ונשלח מטעמה לשרת כשוטר מיוחד במשטרה הבריטית.
עם קום המדינה כיהן כתובע משטרתי בבית המשפט בנתניה.
עם פרישתו לגימלאות התנדב לעבוד במגן דוד אדום בתורנויות לילה, ועד היום מתנדב פעיל באגודה זו.

אלבום תמונות