מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

פנחס אהרוני

נולד בשנת 1919 בצ'כוסלובקיה.
הצטרף בצעירותו לתנועת בית"ר ועלה ארצה בעליית "אף על פי" בשנת 1939.
הצטרף לפלוגת בית"ר בנתניה וגוייס לשורות האצ"ל. בשנת 1944 נעצר ע"י הבריטים והוגלה למחנה עצורים באריתריאה. עם השחרור התגייס לצה"ל ולחם במלחמת השחרור.
לאחר המלחמה החל לעבוד במחלקת המים בעיריה ובשנת 1985 פרש לגימלאות כמנהל מפעל המים.
פעיל באירגונים וולונטריים: הבונים החופשיים, בני ברית ורוטרי. כיהן כמזכיר סניף תנועת חרות בנתניה.