מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

משה נויגירשל

נולד ב-1912 ועלה ארצה ב-1933. את תחילת דרכו בארץ עשה בעבודה בפרדסים.
גוייס להגנה בשנת 1934 ועסק בשמירות ובמארבים.
בשנת 1940 היה למפקד "המשמר הנע" של הנוטרים בנתניה ומאז הדריך אנשי הגנה בנתניה.
משנת 1944 עבד ביהלומים והיה מועסק בעינייני ההגנה כולל הדרכה.
עם הקמת המדינה גוייס למחלקה של ההגנה, שהוקמה וחנתה בכפר-יונה, בפיקודו של יהושע בר-זיו והיה סגנו. השתתף בפעולות שונות, ביניהן שחרור "גאולים" מידי כוחות הצבא העירקי.
מחלקתו היתה הראשונה שנכנסה למחנה 21 עם הפינוי ע"י הבריטים.
עם הקמת צה"ל גוייס כמפקד מחלקה במשלטים, מול המשולש, ועם כיבוש קקון פיקד על המחלקה, כשיהושע בר-זיו נהיה למפקד פלוגה ומפקד קקון. לאחר מלחמת השיחרור השתתף במארבים, בגבולות, למניעת הברחות (במסגרת עבודה ב"מכס ובלו"). כמו-כן, עזר לעולים חדשים, בשיתוף הסוכנות היהודית, בנושאים שונים כגון, פטור ממיסים ומימוש זכויותיהם החוקיות.