מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אפרים רון

את עבודתו בנתניה החל ב-1950 כמורה לחינוך גופני בבית חינוך א' (כיום בי"ס בארי), לאחר מכן, בבית חינוך תיכון ובבית מדרש למורים וגננות בנתניה.
היה המורה הראשון לחינוך גופני במכינות הפדגוגיות בנתניה, כיום בי"ס תיכון "שרת" ואח"כ מורה ראשון בכל הארץ ברשת "אורט" (אורט ליבוביץ נתניה).
מאוחר יותר התמנה כמפקח על החינוך הגופני במחוזות צפון, דרום ומרכז. תחילה בבתי"ס על-יסודיים בלבד ובהמשך הדרך גם על בתי"ס יסודיים.
חלק נכבד מבין תושבי נתניה כיום היו בעבר תלמידיו.
בתקופת עבודתו הן כמורה וכמפקח, פעל רבות לקידום החינוך הגופני בנתניה. ניהל בהתנדבות פעילויות עירוניות רבות כגון, טקסי סיום לתלמידי בתיה"ס היסודיים והעל-יסודיים, טכסי יום העצמאות.
פעל ברציפות, לאורך 36 שנים, לקידום הספורט והחינוך הגופני בארץ ובנתניה. במסגרת עבודתו הספורטיבית-חינוכית פעל באגודת הפועל. הכין את הופעות הראווה הגדולות.
שימש במשך שנים יו"ר הועדה לחילופי נוער עם גרמניה וחבר מזכירות מרכז הפועל. על כך קיבל מ-1976 "יקיר הפועל".