מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

צבי קראוז

דור חמישי בארץ, בן למייסדי כפר-תבור.
את נתניה ליווה מיום היווסדה וב-1945 בנה בה את ביתו ומאז מתגורר בו.
ב-1933 סיים את בית-הספר התיכון "מקוה-ישראל", גוייס ושירת כנוטר.
עם פרוץ מלחמת העצמאות, גוייס מטעם ההגנה ונלחם בצפון לשחרור הגליל.
בשנת 1950, התבקש ע"י הסוכנות היהודית להתייצב להדרכה בישובים החקלאיים שהוקמו בסביבות נתניה ועסק בהדרכה במשך כ-30 שנה.
ב-1980 יצא לגימלאות, וכתב ספר על חייו הראשונים השזורים במאורעות ובמפעלים הרבים שהתרחשו באותה תקופה.
נותן הרצאות בהתנדבות בנושאים בהם עוסק ספרו.
פעיל באגודה לטיפוח חברה ותרבות.