מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אריה חזן

נולד בשנת 1925 בפולין.
לארץ עלה בעלייה חקלאית בשנת 1935 (עליית סידקוב) ועבד בעבודות חקלאיות בנתניה.
בשנת 1942 התנדב למכבי-אש ושירת במשך 6 שנים בהדרכה ובתורנות לילה. כ"כ היה הנהג המתנדב הראשון במכבי אש בנתניה.
ב-1948 גוייס לצה"ל ושירת בכל מערכות ישראל.
בשנת 1959, פנו אליו ממועדון "רוטרי" לשיקום שני נערים, שהשתחררו מבית הסוהר תל-מונד. הנערים שוקמו בביתו במשך חצי שנה עד מועד גיוסם לצבא.
סייע, בהתנדבות, בהקמת האנדרטה ע"ש אלכסנדרוני בדרום נתניה.
התנדב לסייע בהקמת מגרשי ספורט בנתניה.