מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

לאה בירק

נולדה בשנת 1901 בגרמניה. עלתה ארצה בשנת 1936 לאחר שנאלצה לברוח מגרמניה עקב פרעות הנאצים בעיר מגוריה.
עם הגיעה לנתניה החלה בעבודות התנדבות בויצ"ו, ופעילות למען עולים, שהגיעו בזמן מלחמת העולם השנייה וטרום המדינה. בפעולות אלה התמידה במשך שנים רבות.
הקימה יסודות לטיפול בעיוורים, במיוחד בילדים עיוורים, ונשלחה לגרמניה להשתלמות בנושא להכשרת ילדים עיוורים, לשלבם בחיי חברה של בעלי ראייה.
לאחר הסמכתה כמורה לילדים עיוורים, הקימה דור של מורות לעיוורים, בשיתוף פעולה של משרד העבודה והרווחה. הילדים העיוורים השתלבו בכיתות בתי-ספר רגילים.
פעלה, בסיוע תורמים, להקמת הספריה לעיוורים בנתניה, שאיפשרה הרחבת האופקים של העיוורים הן בקריאה (כתב ברייל) והן באמצעות קלטות.
שימשה כמורה לילדים עיוורים עד גיל 74 ותרמה רבות לקידום העיוורים בארץ ובנתניה בפרט.
הישגיה בעבודה עם העיוורים בנתניה, שימשו רקע מדעי לתכניות למידה לעבודה עם עיוורים בארץ ובעולם.