מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

קרול צברגל

נולד ב-1920 ברומניה, שם היה חבר בית"ר והשקיע את מירב מרצו בפעילויות שונות, כציוני נלהב. היה חבר ארגון התלמידים "קדימה" ושימש גם כנשיא הארגון. כמו-כן, היה הממונה הטכני של קרן "תל-חי".
השתתף, במסגרת ארגון "הירדן", בעלייתם של חברים בארגון לארץ-ישראל. כיהן כרכז תרבותי ותרם רבות למען הרעיון הציוני.
עלה ארצה בשנת 1973.
משנת 1977 חבר לשכת בני-ברית "שבי ישראל" נתניה, בתפקיד גזבר וסגן נשיא.
גזבר האגודה למלחמה בסמים "אל-סם". חבר במסדר ז'בוטינסקי. חבר ליכוד.
מ-1973 עד ל-1995 גזבר באגודה למען העיוור.
מ-1973. ועד ל-1995 חבר בועד שכונת אזורים.
יקיר בית"ר.