מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יוסף ביננששטוק

נולד בשנת 1919 בפולין. בבית אביו נתוודע לראשונה לחשיבות הפעילות הציבורית ומתן עזרה לנזקקים.
בחר לעלות ארצה בעליה ב'. הגיע עם קבוצה של 40 איש לקיבוץ דגניה. בד בבד עם עבודתו במשק, הצטרף לפלמ"ח. כאשר החלו הבריטים במבצע, הוטל עליו לבנות סליקים בהם הוסתר נשק.
כאשר פוצץ מגדל המים בדגניה, נותר הקיבוץ ללא מים. יוסף הרכיב קו לשאיבת מים מהירדן.
הקים בית בשיכון ותיקים והתפרנס מעבודות מזדמנות. לאחר תאונת עבודה עבר לרמת פולג.
כל אותן שנים, היה עוזר למשפחות ולעולים חדשים, התנדבות במלב"ן ואוזן קשבת לכולם.
עזר בהקמת מצבות של אלמונים.
עוזר בבית חולים לחולי נפש ועוזר לחולים מיותמים, ע"י תרומות של דברי מאפה ובגדים. על פועלו בטיפול בחולי נפש ובקשישים, קיבל בשנת 1992 את אות "הליונס המתנדב".
קראו לו "יוסף הצדיק בא".
גם כיום, בגיל 76, הוא כתובת למבקשי עצה ועזרה.