מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

עליזה טבק

נולדה בשנת 1922 ברומניה.
עלתה ארצה בשנת 1935 והתיישבה בנתניה.
בשנת 1944 היתה בין מקימי הקופה הראשונה של "קופ"ח לאומית", אשר הגישה סיוע רפואי ללוחמי המחתרות.
ממיסדות ועד האחיות של הסתדרות העובדים הלאומית.
זכתה בתואר "המתנדבת המצטיינת במיוחד" ו"האחות המצטיינת הארצית".
מתנדבת במיח"א, בנות ברית ובאגודה למען החיל פעילה בקליטת עליה.