מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

דוד רוט

נולד בשנת 1909 בטרנסילבניה.
שכל משפחתו במאורעות השואה.
בשנת 1949 עלה לארץ והתיישב בנתניה בשנת 1953.
בתחילה החל מבקר חולים בבתי חולים ודואג לנזקקים ולפני כ-17 שנה מיסד את העזרה והקים את מפעל "כל דכפין", המעניק ארוחה חמה לנזקקים.
לאחרונה סיפח למפעלו גם מסעדה לעולים-בשיתוף עם עירית נתניה.
גמילות חסידים בצינעה ובאמונה נהפך למפעל חייו.

אלבום תמונות