מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אבישי ליקרמן

נולד בשנת 1922 ביסוד המעלה.
בשנת 1939 עבר להתגורר בנתניה.
היה ממיסדי שכונת נוה איתמר.
מראשוני עובדי היהלומנים בנתניה ויו"ר האיגוד המקצועי.
שרת בהגנה ולחם במלחמות ישראל.
ממקימי קרן מבטחים ויו"ר ארצי של גמלאי מבטחים.
מתנדב באירגונים וולנטרים ובקליטת עליה.

אלבום תמונות