מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שמחה יתום

נולד בשנת 1918 בסרביה.
בשנת 1936 עלה לארץ, התיישב בנתניה וגוייס לשורות ההגנה.
כחבר ההגנה שרת כנוטר, ובקליטת מעפילים לארץ.
לחם במלחמות השחרור, סיני וששת הימים.
עסק במסחר בנתניה, חבר פעיל בארגון הסוחרים, התנדב לועדת הרשיונות של הסוחרים ולועדה המיעצת למס הכנסה.
מתנדב במשמר האזרחי ובמשטרה.