מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אפרים עטייה

נולד בשנת 1922 בלוב בעיר טריפולי.
במשך שנים רבות שימש כמורה לעברית בבתי ספר שונים, והיה פעיל בארגון "בן-יהודה" שמטרותיו ופעולותיו היו: לימוד השפה העברית, הצגת מחזות תנכ'יים, ארגון פעולות ספורט והקניית ערכים ציונים לאהבת השפה והארץ.
בנוסף לעבודתו כמורה, התנדב לעבוד במדור הקליטה שנפתח בטריפולי.
בשנת 1950 עלה ארצה עבד בהוראה בבי"ס בבאר-יעקב והיה פעיל בסניף הפועל המזרחי שבמקום.
בנובמבר 1960 הגיע לנתניה ושימש כמזכיר הפועל מזרחי בסניפים שונים שהאחרון בהם היה נתניה, עד שנת 1982.