מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

משה מיימון

נולד ב-1914 בעיירה קטנה בפולין כבן למשפחה ציונית. בגיל 12 הצטרף לבית"ר, ומשנת 1931 שימש כמדריך בקני בית"ר במחיצתו של מנחם בגין שהיה באותם ימים מנהל מחלקת הארגון בנציבות בית"ר.
למד בבי"ס ממלכתי למסחר והורחק ממנו עקב השתתפותו בהפגנות כנגד פרסום הספר הלבן.
ב-1935 עלה ארצה ועסק בעבודה חלוצית לגווניה.
בשנת 1944 כיהן כמזכיר מועצת עובדי תל-אביב של הסתדרות העובדים הלאומית ואח"כ כמזכיר האגוד המקצועי בועד הפועל שלה.
באותם ימים הגיע לנתניה, שימש כמזכיר הסתדרות העובדים הלאומית בנתניה, כמנכ"ל "עומר" החברה הכלכלית של ה.ע.ל. ומשנת 1962 ועד 1983 כסגן מנהל של קופת העובד הלאומי.
במקביל עסק, ועוסק עד היום בפעילות ציבורית מגוונת כיו"ר תנועת "החרות" בנתניה, חבר מרכז וחבר הנהלת התנועה. בנוסף מכהן כנשיא בית"ר העולמי וכיו"ר מועצת בנק הדואר.
בשנים האחרונות עומד בראש ועדת הכספים של ההנהלה הציונית ומקדיש זמן רב לבעיות הכספיות והכלכליות של התנועה הציונית.